voor de verandering
Organisaties zijn net als mensen levende en lerende organismen. Als alle onderdelen goed op elkaar zijn afgestemd kunnen ze tot enorme prestaties op velerlei gebied komen. Net als mensen zijn organisaties best bestand tegen veranderingen, worden ze er zelfs door gestimuleerd. Maar daar zit wel een grens aan: bij al te ingrijpende of al te snelle veranderingen weten ze vaak niet goed meer hoe ze moeten reageren. De normale manier van handelen werkt niet meer, maar een nieuwe manier van handelen is (nog) niet gevonden. Juist in dergelijke situaties gaan mensen en organisaties fouten maken. Mensen doen er dan vaak goed aan om deskundig advies te zoeken - en voor organisaties is dat niet anders.

Organisaties moeten zien te overleven in een wereld waar veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Markten raken snel ontregeld, wet- en regelgeving worden in hoog tempo herschreven, wat gisteren high-tech was is vandaag alweer hopeloos verouderd. Het enige antwoord dat een organisatie heeft op een veranderende omgeving is: zelf ook veranderen. Soms kan dat geleidelijk gebeuren, maar als een organisatie betrokken raakt bij een fusie of een overname moet er vaak snel een omslag gemaakt worden. Al deze veranderingen, in de omgeving maar ook in de organisatie zelf, kunnen leiden tot spanningen, op organisatorisch niveau, maar ook op individueel niveau.


lees verder
de verandering vr