de verandering vˇˇr
Zodra de spanningen merkbaar zijn is het vaak te laat: het reguliere management maakt op de een of andere manier zelf deel uit van het probleem, is zelf partij geworden. De oplossingen die worden aangedragen -hoe weldoordacht ook- kunnen dan niet meer werken: ze zijn ingegeven door de visie van het management op de problemen, en worden alleen al daarom gewantrouwd. In een dergelijke situatie is deskundige hulp van buiten de aangewezen oplossing: iemand die met een open blik kan kijken naar wat er werkelijk aan de hand is, die de autoriteit en de daadkracht heeft om beslissingen te nemen, maar boven alles: iemand die het vertrouwen van alle betrokken partijen weet te winnen en te behouden.

Net als mensen doen organisaties er goed aan om advies te zoeken als veranderingen te snel en te ingrijpend zijn, bij voorkeur voordat er problemen ontstaan. Bert-Jan Grobben kan behulpzaam zijn bij het planmatig realiseren van veranderingen of het herstellen van continu´teit en vertrouwen bij een ingrijpende reorganisatie door nieuwe impulsen te geven, extra slagkracht en energie in te brengen. Met het doel om veranderingen tijdig te realiseren en problemen juist voor te zijn.
voor de verandering
terug