coaching & training
Als management- of projectteams niet het beste uit zichzelf weten te halen, is begeleiding door iemand van buiten de eigen organisatie vaak het aangewezen middel om tot betere prestaties te komen.

  • Snel en effectief wordt er een analyse gemaakt van het probleem.

  • Zo nodig worden de communicatieve vaardigheden bijgebracht. Dit kan gebeuren op een conventionele groepsdynamische manier, maar ook met minder bekende middelen uit de wereld van coaching & counceling.

  • Er wordt gestreefd naar duidelijkheid wat betreft de doelen en de onderlinge verwachtingen binnen de groep. Dit is de eerste stap om dingen in de toekomst anders en beter te doen.

  • Ook begeleidt Bert-Jan Grobben mensen die zich individueel verder willen ontwikkelen of hun mogelijkheden tot groei en verandering willen vergroten.